Broens Værdier, mål & vision

Faglighed som teoretisk viden om målgruppen, der kobles med pædagogisk praksis i dagligdagen og som løbende opdateres og benyttes til at udvikle og justere de pædagogiske metoder.

Åbenhed i ærlig og imødekommende kommunikation, derbygger på gensidig tillid og som skaber tryghed og bedre samarbejdsvilkår.

Råderum som betydning for ansvarligheden og mulighederne for at handle. Vi accepterer personlige forskelligheder og forskelligt råderum begrundet i forskellige kompetencer.

Målet er, at de unge opnår et så selvstændigt liv som muligt.

Målsætningerne er at, de unges hverdagskompetencer omkring personlige og praktiske ting styrkes. At udvikling af sociale kompetencer mod et aktivt og berigende socialt liv ses, gennem udvikling af øget selvværd, selvtillid og ansvarsfølelse. 

Så de unge, på sigt, er i stand til at træffe beslutninger om væsentlige forhold som beskæftigelse, økonomi og fremtidig boform.

Vision er at sikre unge optimale muligheder for at opnå erkendelse af egne ressourcer og udvikle færdigheder for at gøre overgangen fra ungdomsliv til voksenliv nemmere.

Hos os er alle spørgsmål velkomne

Telefon

39 40 60 30

GENTOFTE KOMMUNE (Broen)

​​CVR: ​19438414

Læs cookiedeklaration her

Tilgængelighedserklæring​

www.broen-gentofte.com/was

​Hellerup:

Hellerupvej 50

2900 Hellerup​

Hent rutevejledning her

Gentofte:

Gladsaxevej 4

2870 Dyssegård

Hent rutevejledning her

En vellykket overgang til voksenlivet:

B: Botræning

R: Ressourcer

O: Oplevelser

E: Erfaringer

N: Netværk​