Midlertidigt botilbud

Målgruppe​

Broen er et socialpædagogisk midlertidigt botilbud, der er godkendt under serviceloven 66 og paragraf 107. Vi er takstfinansieret, med Gentofte kommune som driftsherrer.

Vi tager imod unge, fra 16 år og opefter, som enten har en medfødt eller erhvervet kognitiv funktionsnedsættelse. Eksempelvis indenfor:

​​Autismespektrumforstyrrelser

​Nedsat psykisk funktionsevne

​Opmærksomhedsforstyrrelser

​Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser

​​Komorbiditet

Har den unge dertil en lettere nedsat fysisk funktionsevne, er de velkomne på Broen. Dog er der trapper både udenfor og indendørs, som man skal kunne klare uden personhjælp.​

​Broens matrikler

Broen består af to matrikler: Hellerupvej og Gladsaxevej, der organisatorisk er sammenhængende.

Vi ser os selv som en samlet enhed og samarbejder tæt vedrørende drift, ledelse og socialfaglig indsats. Derfor kan I forvente samme helhedsorienterede kvalitet, uanset hvilken matrikel borgeren skal bo på.

Broen er et døgnbemandet bosted, med en sovende nattevagt. De unge bor på eget værelse, dør om dør, og de er 2-3 om at dele et større badeværelse med brus og toilet. Vi har stort fælleskøkken, man benytter ud fra sin dagsstruktur. Vi motiverer til at til/afmelde sig fællesspisning i spisestuen de dage, det passer.​

En støttende ramme til at opnå højere selvstændighed og udvikle sig

Medarbejderne har et højt fokus på overgangen til et trygt og selvstændigt voksenliv. Den metodiske tilgang på Broen tager afsæt i en neuropædagogisk forståelsesramme med grundlæggende viden om hjernens funktion, og hvordan medfødte eller erhvervede hjerneskader påvirker indlæring og udvikling af sociale kompetencer.

Vi arbejder med en positiv anerkendende tilgang, hvor samspillet mellem den unge og medarbejdere, udgør en vigtig del af den unges læringsproces og udvikling.

Vi tilbyder et bomiljø, hvor struktur, forudsigelighed og kompleksitetsreduktion er grundparametre for at vi understøtter den unges udvikling. Vi imødekommer den unges særlige behov med specialpædagogisk viden om udviklingsforstyrrelser og anvender det til at støtte til trivsel.​

​Arbejdet med udvikling og trivsel sker i forskellige arenaer

Broen er også et socialt miljø med fokus på ungdomskultur, sociale relationer, kulturoplevelser og fælles aktiviteter. Vi tilrettelægger dette, så hver enkelt ung profiterer af det, trods deres forskellig niveau af sociale kompetencer. Vi tænker social læring ind både i hverdagen, til fest og ved ferier. Den unge har mulighed for at deltage på ferier i ind- og udland f.eks. i form af sommerhus- og skiture.

Læs mere her

Vi prioriterer dertil det relationelle arbejde meget højt, da vi gennem kendskab og relation til den unge, bistår til udvikling af deres sociale kompas. Medarbejdernes tilgang tager afsæt i den enkelte unges personlighed, potentialer og emotionelle udfordringer, for målorienteret at understøtte, at de unge opbygger relationer og venskaber med hinanden - også på tværs af Broens matrikler.

Broen er et botræningstilbud med et gennemgående fokus på den unges ADL-kompetencer. Vi tager afsæt i den unges udgangspunkt; hvilke evner er allerede til stede, og hvor er justering nødvendig, for en bevægelse mod et voksenliv i mere selvstændig bolig. Derfra guider og støtter vi den unge, til at håndterer og aktivt tage ansvar for praktiske gøremål, personlig hygiejne, økonomi, kontakten til offentlige instanser mv.

Vi arbejder med struktur, forudsigelighed og visualisering og gør brug af digitale løsninger og IT-værktøjer til livsstyring. F.eks. bruger vi IBG, der giver struktur og overblik, samtidig med at det øger den enkeltes selvstændighed.

Læs mere her

Bevægelse og udeliv fylder en del i hverdagen og fælleskabet på Broen. Eksempelvis tilbyder vi svømning én gang ugentligt, hvor bassinet i Emdrupbadet er allokeret til Broens unge med personale. Der er bålhus på matriklen, motionsrum mv.

Metodisk arbejder vi med pædagogiske planer og resultatdokumentation, hvor vi tager afsæt i screeningsværkstøjet ’Det dobbelte KRAM’. Her bruger vi bl.a. individuelle strukturerede samtaler som metodisk tilgang. Vi tilpasser screeningsværktøjet yderligere til målgruppen ved at tilføje S for søvn. 

Læs mere

Vi mener, at det er vigtigt for et rigt liv at bidrage til noget og have noget at stå op til.

På Broen støtter vi derfor alle unge i at kunne passe deres arbejde eller anden beskæftigelse. De yngste beboere guider og understøtter vi, så de færdiggør deres STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb).​

Hos os er alle spørgsmål velkomne

Telefon

39 40 60 30

GENTOFTE KOMMUNE (Broen)

​​CVR: ​19438414

Læs cookiedeklaration her

Tilgængelighedserklæring​

www.broen-gentofte.com/was

​Hellerup:

Hellerupvej 50

2900 Hellerup​

Hent rutevejledning her

Gentofte:

Gladsaxevej 4

2870 Dyssegård

Hent rutevejledning her

En vellykket overgang til voksenlivet:

B: Botræning

R: Ressourcer

O: Oplevelser

E: Erfaringer

N: Netværk​