Tæt tilknytning og godt samarbejde med visiterende myndigheder

På Broen er vi af den overbevisning, at relationelt tværfagligt samarbejde er fundamentet for at få sammenhæng og højere kvalitet i indsatsen for den unges trivsel og udvikling.

Derfor arbejder vi med følgende proces, der begynder med en formel visitationshenvendelse fra sagsbehandler i den unges hjemkommune.

​Når kommunen henvender sig med en visitationssag, aftaler vi at der fremsendes sagsakter for den unge, der er tale om.

​Visitationshenvendelse og den unges sagsakter bliver fagligt vurderet af Broens visitationsudvalg. Det består af en pædagog både fra Gladsaxevej og Hellerup, ledelsen og en udviklingskonsulent fra Gentofte kommune. Vi lægger vægt på om den unge matcher Broens målgruppe, og om graden af støttebehovet kan understøttes af den faglige og praktiske ramme, som Broen tilbyder.

​Broens visitationsvurdering tager afsæt i det dobbelt KRAM Læs mere her ->

​Visitationsudvalget på Broen udfærdiger en målgruppebeskrivelse, hvori der redegøres fagligt for vurdering og hvilke særlige opmærksomhedspunkter vi ser, ud fra den unges sagsakter. Målgruppebeskrivelsen fremsendes til den unges sagsbehandler (dette også, hvis vi vurderer, at der ikke er tale om et match)

​Ved vurdering af match inviterer vi den unge, socialrådgiver og evt. pårørende (hvis den unge er over 18 år, bestemmer denne om pårørende skal med) til et besøg på den matrikel af Broen, hvor den unge tilbydes plads.

​Dato for indflytning aftales med sagsbehandler og den unge (samt pårørende).

​Efter 3 måneder holder vi statusmøde; Broen, sagsbehandler og den unge (evt. med pårørende). Det er for at følge op på tiden efter indflytning. På dette møde sker en forventningsafstemning, hvor sagsbehandler opstiller hvilke kommunale mål, der stilles for opholdet på Broen. Den unge, pårørende, sagsbehandler og medarbejdere fra Broen er deltagende.

​Broen udfærdiger pædagogisk plan sammen med den unge Læs mere her ->

​En gang årligt holder den unge, sagsbehandler, pårørende (hvis den unge er over 18 bestemmer de relevans af pårørendes deltagelse) og broens medarbejdere, statusmøde. Her drøfter vi det seneste års arbejdet med pædagogisk plan og evaluerer de opsatte mål og den udvikling, der er sket. Dertil aftales hvilke mål og ønsker, der arbejdes videre med og om der er nye mål.

Har den unge kontakt til sundhedssystemet, inviterer vi også fagpersonale herfra med til det årlige statusmøde

Takstfinancieret

Broen er takstfinansieret, tager afsæt i KL takstberegningsmodel.

Broen opererer med en børnetakst, en standard voksentakst og en forhøjet voksentakst. Den betalende kommune opkræver unge over 18 år for husleje, kost og service (egenbetaling).

Standardtakst gælder for de generelle ydelser, forhøjet takst gælder unge over 18 år, der har behov for supplerende ydelser.

For beløbsoplysninger vedr. taksten henvises til: www.tilbudsportalen.dk.

Hos os er alle spørgsmål velkomne

Telefon

39 40 60 30

GENTOFTE KOMMUNE (Broen)

​​CVR: ​19438414

Læs cookiedeklaration her

Tilgængelighedserklæring​

www.broen-gentofte.com/was

​Hellerup:

Hellerupvej 50

2900 Hellerup​

Hent rutevejledning her

Gentofte:

Gladsaxevej 4

2870 Dyssegård

Hent rutevejledning her

En vellykket overgang til voksenlivet:

B: Botræning

R: Ressourcer

O: Oplevelser

E: Erfaringer

N: Netværk​