Serviceloven § 66 – paragraf om anbringelse af børn og unge

​PARAGRAF 66 I SERVICELOVEN

​Hos Broen har vi afdelinger i henholdsvis Gentofte og Hellerup i Nordsjælland. Vi er et socialpædagogisk botilbud, der er godkendt under serviceloven § 66, og vi tager imod unge fra 16 år og op.

Serviceloven § 66 er en paragraf, der dækker over anbringelse af børn og unge. Det dækker over anbringelse en række forskellige steder såsom:

​I almene plejefamilier

​I specialiserede plejefamilier

​I forstærkede plejefamilier

​I netværksplejefamilier

​På opholdssteder

​På døgninstitutioner, herunder delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner

​På eget værelse, kollegie eller et kollegielignende opholdssted

​På efterskoler, frie fagskoler eller frie grundskoler med kostafdeling

Det er en betingelse for, at der kan træffes en afgørelse omkring anbringelsen af børn eller unge efter servicelovens paragraf 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7 eller efter paragraf 19, stk. 1, i henhold til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er blevet godkendt efter serviceloven § 66 b, stk. 1, paragraf 66 e, stk. 1 eller paragraf 66 f, stk. 1, eller efter paragraf 5 i lov om socialtilsyn.

​DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS

Det pædagogiske arbejde hos os sigter mod at støtte den unges udvikling med henblik på at opnå en optimal livskvalitet.

Vi tager altid afsæt i den unges individuelle og nuværende funktionsniveau, og vi tilrettelægger en konkret indsats ud fra den unges ressourcer, kompetencer, historik og potentialer.

Vi udvikler den unge i færdigheder inden for almindelig daglig levevis, kaldet ADL, samtidig med at vi også har et stort fokus på at sikre sociale og følelsesmæssige trygge udviklingsrammer.​

​ANBRINGELSE EFTER SERVICELOVEN § 66

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information om anbringelse efter servicelovens paragraf 66. Det gælder, uanset om du er ung borger, pårørende til en ung borger, eller om du er sagsbehandler hos kommunen.​

Kontakt os her

Hos os er alle spørgsmål velkomne

Telefon

39 40 60 30

GENTOFTE KOMMUNE (Broen)

​​CVR: ​19438414

Læs cookiedeklaration her

Tilgængelighedserklæring​

www.broen-gentofte.com/was

​Hellerup:

Hellerupvej 50

2900 Hellerup​

Hent rutevejledning her

Gentofte:

Gladsaxevej 4

2870 Dyssegård

Hent rutevejledning her